Pump och Vattenteknik AB säljer
originaldelar till alla pumpar och har alltid
god tillgång till dokumentation av all fabrikat

Pump och Vattenteknik AB säljer originaldelar till alla pumpar och har god tillgång till dokumentation.

Det kan ofta vara mer lönsamt att reparera eller renovera defekta och trötta pumpar. Kullager, axeltätningar, pumphjul och kablar är slitage delar som byts ut efter en längre tids drift. Vi tillhandahåller reservdelar till alla större tillverkare.

Vi gör alltid vårt bästa för att leverera reservdelar och slitdelar så snabbt det är möjligt och
skickar över hela världen.

Ta kontakt med oss vid behov av
reservdelar, oavsett pumptyp eller fabrikat.